اعضای هیات علمی

سمیه زنگوئی زاده

سمیه زنگوئی زاده

سمیه زنگوئی زاده    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: --------
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع نقش تاریخ دفاع
ملیکا ابوسعیدی آنالیز ماتریس ها و چندجمله ای های هم زاویه کارشناسی ارشد استاد مشاور 1397/10/12
محدثه سروری استفاده از روش AVK برای حل معادلات بلک- شولز کارشناسی ارشد استاد راهنما 1399/06/22
محدثه سروری استفاده از روش AVK برای حل معادلات بلک- شولز کارشناسی ارشد استاد راهنما 1399/06/22
فاطمه سعید -به کارگیری روش تاو در حل معادله دیفرانسیل بلک-شولز تاخیری کارشناسی ارشد استاد مشاور 1397/11/16
محدثه سروری استفاده از روش AVK برای حل معادلات بلک- شولز کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
زهرا نورالدینی شاه آبادی روش GMRES بلوکی ساده تر انطباقی و انعطاف پذیر برای حل AX=B و اجرای آن روی یک مسئله حفره الکترومغناطیسی کارشناسی ارشد استاد مشاور 1396/12/15
محدثه سروری استفاده از روش AVK برای حل معادلات بلک- شولز کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
محدثه سروری استفاده از روش AVK برای حل معادلات بلک- شولز کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
صدیقه گلزاری هرمزی مساله مقدار ویژه معکوس تعمیم یافته ماتریس های ژاکوبی و کاربردهای آن در مهندسی مکانیک کارشناسی ارشد استاد راهنما 1399/06/25
محدثه سروری استفاده از روش AVK برای حل معادلات بلک- شولز کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
محدثه سروری استفاده از روش AVK برای حل معادلات بلک- شولز کارشناسی ارشد استاد راهنما 1399/06/22
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
معادلات دیفرانسیل 2311020 3 16 | هرهفته سه شنبه (17:30 - 18:30) | هرهفته سه شنبه (18:30 - 19:30) 1399/10/24 (13:30 - 15:30) ترم اول 1399
محاسبات عددی 2311017 2 03 1399/10/17 (09:30 - 11:30) ترم اول 1399
سمینار 4061015 2 07 نامشخص ترم اول 1399
معادلات دیفرانسیل 2311020 3 07 | هرهفته سه شنبه (08:30 - 09:30) | هرهفته سه شنبه (07:30 - 08:30) 1399/04/24 (17:30 - 19:30) ترم دوم 1398
معادلات دیفرانسیل 2311020 3 03 | هرهفته سه شنبه (09:30 - 10:30) | هرهفته سه شنبه (10:30 - 11:30) 1399/04/24 (17:30 - 19:30) ترم دوم 1398
محاسبات عددی 2311017 2 02 1399/04/21 (13:30 - 15:30) ترم دوم 1398
محاسبات عددی 2311017 2 06 1399/04/21 (13:30 - 15:30) ترم دوم 1398
سمینار 4061015 2 14 نامشخص ترم دوم 1398
مباحث ویژه در آنالیز عددی 4061039 3 01 1398/10/30 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
سمینار 4061015 2 06 نامشخص ترم اول 1398
نمایش 10 نتیجه
از 1