اعضای هیات علمی

محمدعلی یعقوبی

محمدعلی یعقوبی

محمدعلی یعقوبی    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: 31322269
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع نقش تاریخ دفاع
سعیده غنی پورمیبدی استاد راهنما,استاد مشاور
محسن مسعودی - کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
مهدی معماری برنامه ریزی خطی دو سطحی کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
سیدغلامحسین حسینی - کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
سمیه افشارجهانشاهی - کارشناسی ارشد استاد مشاور --------
شیوا پویایی - کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
مرتضی کارگر پایان کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
حسن برسم - کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
ساقی صفارزاده - کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
حدیثه حق شناس حقیقی مقدمه ای بر سیستم های موجودی کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
سعید امیری نژادپای اندر - کارشناسی ارشد استاد مشاور --------
فرید صابری موحد روش تکاملی Pso و کاربردهایی از آن کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
مجید عباسی حل مسائل بهینه سازی چندهدفی با استفاده توابع کارشناسی ارشد استاد راهنما 1391/11/11
علی زین الدینی منصورآبادی - کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
نعمت غفاری - کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
محمد قاعدی فرد روش دو مرحله ای برای حل مسئله صحیح چند هدفی کارشناسی ارشد استاد راهنما 1392/06/26
عزت ولی پور عرب الگوریتم هایی برای مسایل برنامه ریزی کسری خطی چند هدفی و کسری تعمییم یافته دکتری استاد راهنما 1392/09/25
محبوبه درانی انارستانی - کارشناسی ارشد استاد مشاور --------
نجمه نظری اودرجی روش ناحیه اطمینان برای حل مسایل بهینه سازی چندهدفه نامقید کارشناسی ارشد استاد راهنما 1395/12/11
فاطمه ابراهیمی مدوار ارائه یک مدل تولید کارگاهی انعطاف پذیر با درنظر گرفتن زمان پردازش و زمان آماده سازی وابسته به توالی به صورت فازی کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
مرضیه ایزدی بهینه سازی سبد سهام تحت روش مین مکس و شرایط عدم قطعیت دکتری استاد راهنما --------
فاطمه زرین ترنج مدلهای برنامه ریزی جند هدفی و آرمانی برای یادگیری ماشین کارشناسی ارشد استاد راهنما 1392/10/23
علی ضیغمی نژاد روش برش صفحه ای برای حل مسائل برنامه ریزی تصادفی دو مرحله ای کارشناسی ارشد استاد مشاور 1396/04/28
حسین ملاشاهی انتخاب تامین کننده در زنجیره تامین با استفاده از رویکرد کمی و کیفی(تلفیق QFD و روش های MCDM) کارشناسی ارشد استاد مشاور 1392/06/02
میلاد قنبری ارائه یک مدل دو سطحی برای استقرار رقابتی تسهیلات با وجود عکس العمل رقبای موجود در بازار کارشناسی ارشد استاد مشاور 1392/06/25
سکینه شمس الدینی دزدان طراحی الگوی توزیع اعتبارات کشاورزی مطالعه موردی استان کرمان دکتری استاد مشاور 1396/11/14
محمدصادق کاظمی زرکوئی تخمین نقطه تغییر در نمودار های کنترل با وجود روندخطی در پارامتر فرایند با استفاده از خوشه بندی فازی- آماری کارشناسی ارشد استاد مشاور 1391/06/28
فرزاد قدیمی ماهانی انتخاب سبد سهام در بازار بورس با استفاده از روشهای MCDM کارشناسی ارشد استاد مشاور 1394/01/15
مرضیه حسین نخعی برنامه ریزی نیم- نامتناهی ناهموار با استفاده از زیردیفرانسیل های حدی کارشناسی ارشد استاد مشاور 1395/01/15
راضیه حسینی تخمین نقطه تغییر در فرایند دو جمله ای کارشناسی ارشد استاد مشاور 1391/11/14
رضوان فرامرزی فیل آبادی کاربرد برنامه ریزی ریاضی فازی در تعیین الگوی کشت بهینه کارشناسی ارشد استاد مشاور 1390/11/16
لطیف پورکریمی _ دکتری استاد مشاور --------
رضیه ایرانمنش روش های تقریبی درونی برای بهینه سازی شبه محدب کارشناسی ارشد استاد مشاور 1394/11/07
سعید صادقی ارائه مدل تصمیم گیری چندهدفه یکپارچه برای زنجیره تامین با حلقه بسته و انتخاب تامین کنندگان در محیط فازی کارشناسی ارشد استاد مشاور 1392/06/02
ملیحه شیبانی روش شکاف تو در توی گرادیان مزدوج برای حل معادلات ماتریسی کارشناسی ارشد استاد مشاور 1394/06/11
نجمه شمس الدینی توابع اسکالرساز برای تولید مجموعه جواب کارای ضعبف در مسائل چند هدفی محدب کارشناسی ارشد استاد مشاور 1392/12/19
عاطفه محبی نقاط زینی توابع عمومی لاگرانژ اصلاح شده برای بهینه سازی غیر محدب مقید کارشناسی ارشد استاد راهنما 1394/06/18
عهدیه زمزم زاده مدلهایی برای زنجیره بسته عرضه کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
حسین سلمه ای ارزیابی و محاسبه جواب های کارا در مسائل برنامه ریزی درجه دوم چند هدفی با برخی کاربردها دکتری استاد راهنما 1397/06/14
سحر ثنائی فرد طراحی شبکه زنجیره تامین حلقه بسته پایدار در محیط رقابتی با در نظر گرفتن فروش اینترنتی کارشناسی ارشد استاد مشاور 1395/12/11
سیدشایان ذوالفقاری طراحی یک مدل ریاضی برای زمان‌بندی نوبت‌دهی بیماران سرپایی کارشناسی ارشد استاد راهنما 1398/11/16
مریم رودری بازبینی بتای مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای در بازار ناکامل: مطالعه موردی بورس اوراق بهادار تهران کارشناسی ارشد استاد مشاور 1396/12/14
الهام محمدحسنی روش برنامه ریزی D.C برای بهینه سازی پرتفوی کارشناسی ارشد استاد مشاور 1398/06/10
سیدعلی رضا حسینی ده میری استفاده از روش نقطه درونی مرکز در حل مسایل برنامه ریزی چندهدفه دکتری استاد راهنما 1393/04/04
رضوان قنبرزاده برخی از روش های تقریبی حل مسایل بهینه سازی چند هدفه کارشناسی ارشد استاد راهنما 1395/12/08
احسان حجت زاده حسنی نژاد بهینه سازی روی مجموعه ی کارای ضعیف مسائل برنامه ریزی چند هدفی کارشناسی ارشد استاد راهنما 1393/11/05
طیبه غلامی میمند تئوری پرتفوی مارکویتز وکاربرد آن در بورس اوراق‌بهادار تهران کارشناسی ارشد استاد مشاور 1396/12/12
علی حمزه ای حل مسائل بهینه سازی در شرایط ناهموار دکتری استاد راهنما 1392/09/05
مسعود عسکری انتخاب سبد پروژه با استفاده از مدلهای چندهدفه در محیط فازی کارشناسی ارشد استاد مشاور 1393/06/19
مهین اسماعیلی حل مسئله برنامه ریزی خطی چند هدفه فازی شهودی با استفاده از روش OS در استدلال فازی شهودی دکتری استاد مشاور 1397/11/17
ریحانه حسن زاده جشاری یک الگوریتم تقریبی برای مسائل برنامه ریزی چند هدفی محدب کارشناسی ارشد استاد مشاور 1393/06/15
مطهره شمس الدین دزدان توابع مینیمم- نوع، هم معیار جمعی و کاربرد آنها کارشناسی ارشد استاد مشاور 1395/06/15
فهیمه سفیدفرد قیمت گذاری اختیار معامله به روش درخت دوجمله ای کارشناسی ارشد استاد مشاور 1397/11/17
الهام بیگی زاده استفاده از یادگیری فعال برای تقریب مرز کارا در بهینه سازی چند هدفی کارشناسی ارشد استاد راهنما 1397/03/27
یاسین اسمعیلی باغینی ارائه مدل جهت اخذ تصمیم مناسب در برنامه ریزی انبار عبوری با استفاده از روش های تصمیم گیری چند معیاره کارشناسی ارشد استاد مشاور 1394/11/05
امان اله دهقانی راینی مدل شبکه با جریان برابر کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
سمیه امیرمحمودی - کارشناسی ارشد استاد راهنما 1390/11/19
مهدی بهزادی گوکی اهمیت نسبی معیارها در برنامه ریزی چندهدفی کارشناسی ارشد استاد راهنما 1391/11/11
شکوفه شریفیان پا قلعه برخی روش های تحلیل حساسیت در مسائل برنامه ریزی خطی چند هدفی کارشناسی ارشد استاد راهنما 1393/11/08
ناهید شهریاری سرحدی روش مجموعه بهین و افراز بهین برای مسائل برنامه ریزی خطی، درجه دوم و چند هدفی کارشناسی ارشد استاد راهنما 1395/12/11
الهام عبدلی نژاد جواب های کارای پایدار برای مسائل بهینه سازی چند هدفی خطی و غیر خطی با داده های غیر قطعی کارشناسی ارشد استاد راهنما 1395/06/29
ساناز ریواز برنامه ریزی خطی چند هدفی با ضرایب بازه ای در توابع هدف دکتری استاد راهنما 1392/11/02
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
نظریه سبد مالی تصادفی 4061041 3 01 | هرهفته سه شنبه (17:30 - 19:30) 1399/10/25 (09:30 - 11:30) ترم اول 1399
سمینار 4061015 2 11 نامشخص ترم اول 1399
بهینه سازی چند هدفه 4061034 3 01 | هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30) 1399/04/16 (09:30 - 11:30) ترم دوم 1398
نظریه فازی و کاربردهای آن 4061924 3 01 | هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1399/04/17 (09:30 - 11:30) ترم دوم 1398
سمینار 4061015 2 07 نامشخص ترم دوم 1398
برنامه ریزی صحیح 4061054 3 01 1398/10/30 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
سمینار 4061015 2 14 نامشخص ترم اول 1398
نمایش 7 نتیجه
از 1