اعضای هیات علمی

عباس سالمی پاریزی

عباس سالمی پاریزی

عباس سالمی پاریزی    (EN Page)

استاد
شماره تماس: 31322478
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

مقالات
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع نقش تاریخ دفاع
محمد سلیمانی باغشاه - کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
سیداحمد موسوی - کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
فرزانه صادقی بومه - کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
وحید دهقانی - کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
نسیبه انجم شعاع برد عددی مرتبه بالا کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
عبدالحسین ناصراسدی گوکی روش های جبرخطی عددی در داده کاوی کارشناسی ارشد استاد مشاور 1398/10/22
مرضیه صیادی - کارشناسی ارشد استاد مشاور --------
روح اله کشاورزی هرات - کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
محمود مومنی بادامستان - کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
محبوبه مهدی پوررابری - کارشناسی ارشد استاد راهنما 1390/10/28
مهدی رضوی تخمین قیمت اختیار معامله در بازار های مالی با استفاده از روش های طیفی دکتری استاد راهنما --------
نجمه حوا جواب های معین مثبت از معادلات ماتریسیماتریسیXs+A*X_-t A=Q و کاربردهای آن ها در تحقیقات نانو کارشناسی ارشد استاد راهنما 1392/06/25
آزیتا تاج الدینی - دکتری استاد مشاور --------
محدثه مصلی نژاد برد عددی ماتریس ها و ناحیه گرشگورین کارشناسی ارشد استاد مشاور 1393/06/18
رضا دوستکی روش های عددی ترکیبی در ریاضیات مالی دکتری استاد مشاور --------
فرزانه صادقی بومه تعامد و نامساوی ها در فضاهای نرمدار دکتری استاد راهنما 1394/03/31
علیرضا جلال آبادی راوری -حدس کرویزر و روش GMERS کارشناسی ارشد استاد راهنما 1395/06/29
محمدامین اسماعیلی مزیدی - کارشناسی ارشد استاد مشاور --------
سعید هاشمی سبابه غلاف های چند جمله ای عددی و روش های تصویری کارشناسی ارشد استاد راهنما 1391/06/19
محدثه میرزائی باب هویزی نامساویهای مهادینگی کارشناسی ارشد استاد راهنما 1392/06/25
سیده مریم طاهری فرد ماتریس های کاملا نامنفی کارشناسی ارشد استاد راهنما 1392/06/25
زهرا فرهمندداورانی ترامپینگ و مهادینگی توانی کارشناسی ارشد استاد راهنما 1397/11/16
حسین پاسبانی طیف درخت ها و کاربردهای آن دکتری استاد راهنما 1398/01/21
آمنه جعفری آبکنار توقف روش مانده مینیمال تعمیم یافته درازین کارشناسی ارشد استاد راهنما 1395/10/19
رضا دوستکی روش های عددی ترکیبی در ریاضیات مالی دکتری استاد مشاور --------
رضا دوستکی روش های عددی ترکیبی در ریاضیات مالی دکتری استاد مشاور --------
فرنگیس کیانفر توقف روش تکراری GMRES در حل دستگاههای خطی دکتری استاد راهنما 1393/05/14
رضا دوستکی روش های عددی ترکیبی در ریاضیات مالی دکتری استاد مشاور --------
مصطفی زاهدجهرمی - کارشناسی ارشد استاد مشاور --------
حسین قاسمی ویژگی های ماتریس های افزاینده -کاهنده کارشناسی ارشد استاد راهنما 1394/11/07
بی بی فاطمه حسینی حل معادله دیفرانسیل کسری با استفاده از روش تبدیل دیفرانسیل کارشناسی ارشد استاد مشاور 1391/06/29
رضا دوستکی روش های عددی ترکیبی در ریاضیات مالی دکتری استاد مشاور --------
میترا ملک زاده ماهانی - کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
شریفه رضاقلی رئیسی آبادی غلاف های عددی رتبه بالاتر ماتریس ها و چند جمله ای های ماتریسی دکتری استاد مشاور 1394/04/01
عالمه شیخ حسینی نامساویهای یانگ ماتریسی دکتری استاد راهنما 1392/03/13
فاطمه پنجه علی بیک - دکتری استاد مشاور --------
حمیده سلحشوری ده چل شعاع طیفی گراف و کاربردهای آن کارشناسی ارشد استاد راهنما 1393/06/19
مهسا ثمره جهانی کران هایی برای انرژی و لاپلاس انرژی یک گراف کارشناسی ارشد استاد راهنما 1394/10/30
رضا دوستکی روش های عددی ترکیبی در ریاضیات مالی دکتری استاد مشاور --------
سکینه سهرابی روش مانده مینیمال تعمیم یافته انعطاف پذیر بلوکی محذوف با شروع مجدد حذفی برای حل دستگاههای معادلات خطی با سمت راست چندگانه و کاربرد در ژئوفیزیک کارشناسی ارشد استاد مشاور 1395/12/11
سید احمد موسوی برد عددی رتبه بالا و تصحیح خطای کوانتومی دکتری استاد راهنما 1393/06/20
رضا دوستکی روش های عددی ترکیبی در ریاضیات مالی دکتری استاد مشاور --------
طیبه حقیری حل معادلات چند جمله ای ماتریسی بازه ای دکتری استاد مشاور 1396/06/30
سعید کرمی زرندی غلاف عددی چند جمله ای ماتریس ها و روش های تکراری حل دستگاههای خطی دکتری استاد راهنما 1393/10/22
محمدعلی نورالهی راوری بردهای عددی تعمیم یافته چند جمله ای های ماتریسی دکتری استاد مشاور 1394/04/01
بهاره خزاعی - کارشناسی ارشد استاد مشاور --------
مرضیه زارعی برد عددی نسبی کارشناسی ارشد استاد راهنما 1391/06/21
مریم اسکافیان - کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
محسن احدی فر خانواده ای از توابع مقیاس تفکیک ناپذیر و قابک های چسبان هموار با محمل فشرده کارشناسی ارشد استاد مشاور 1391/12/27
مسعود سلطانی نژاد K-برد عددی ماتریس ها کارشناسی ارشد استاد مشاور 1393/06/11
آسیه مقبلی مهنی بررسی برخی پوش های طیف ماتریس ها کارشناسی ارشد استاد مشاور 1394/10/30
افسانه ناصری پورتکلو محافظ های خطی بردهای عددی تعمیم یافته ماتریس ها کارشناسی ارشد استاد مشاور 1394/10/30
مژگان ابوالحسنی زراعتکار مهادینگی مراتب بالاتر کارشناسی ارشد استاد راهنما 1398/11/01
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
سمینار 4061015 2 04 نامشخص ترم اول 1399
سمینار 4061015 2 10 نامشخص ترم دوم 1398
سمینار 4061015 2 10 نامشخص ترم اول 1398
نمایش 3 نتیجه