اعضای هیات علمی

نصرت اله شجره پورصلواتی

نصرت اله شجره پورصلواتی

نصرت اله شجره پورصلواتی    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: 31322473
اتاق: 320W، عضو کمیته جبر
پست الکترونیکی: 
فایل رزومه :   دانلود

مقالات
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع نقش تاریخ دفاع
مجید عبدالهی کیوی - کارشناسی ارشد استاد راهنما 1390/11/12
زهرا میدانی - کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
الهام بحری پیش گروه لی در هندسه دیفرانسیل مجرد کارشناسی ارشد استاد راهنما 1395/06/06
زینب میلانی - کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
حمیده حامدی احتمال عناصری از یک گروه که مربع عضوی باشد کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
سکینه برزگرروغنویی گروههای c- تیدی متناهی کارشناسی ارشد استاد راهنما 1392/10/23
مریم جاپلقی شناسایی گروه متقارن توسط گراف ناجابجایی آن کارشناسی ارشد استاد راهنما 1392/06/23
نوشین دربان مقامی کد گذاری، فضاهای شیفت و گرافها کارشناسی ارشد استاد راهنما 1391/09/21
نرجس هاشم زاده کدها روی ابر حلقه ها کارشناسی ارشد استاد راهنما 1396/06/26
معصومه هدایتی توپولوژی تخت روی زیرفضاهای طیف یک حلقه جابجایی دکتری استاد راهنما 1397/12/26
نرجس مطهری توابع ماتریسی تعمیم یافته وابسته به گروهها کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
سیده اکرم حسینی - کارشناسی ارشد استاد راهنما 1390/11/10
فریبرز زنگنه اینالو مشخص سازی گروههای متناهی بوسیله مجموع مرتبه های عناصر آنها کارشناسی ارشد استاد راهنما 1394/06/26
فاطمه نجمی دولت آبادی گروه وارون پذیرها در حلقه های مختلف کارشناسی ارشد استاد مشاور 1391/06/29
مریم توکلی گراف های مقسوم علیه صفر مجموعه های جزئامرتب دکتری استاد راهنما 1395/03/10
آرزو علی زاده بروجنی دی گراف کیلی تعمیم یافته کارشناسی ارشد استاد راهنما 1391/11/18
اعظم فیروزآبادی مثال های شیمیایی در ابر گروه ها کارشناسی ارشد استاد راهنما 1394/06/03
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
ریاضی تقویتی 2312653 3 08 1399/10/29 (13:30 - 15:30) ترم اول 1399
ریاضی تقویتی 2312653 3 13 | هرهفته چهار شنبه (17:30 - 19:30) | هرهفته پنج شنبه (17:30 - 19:30) 1399/10/29 (13:30 - 15:30) ترم اول 1399
ریاضی تقویتی 2312653 3 04 | هرهفته پنج شنبه (15:30 - 17:30) 1399/10/29 (13:30 - 15:30) ترم اول 1399
ریاضی عمومی 1 2312100 3 09 | هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1399/04/18 (15:30 - 17:30) ترم دوم 1398
ریاضی 2 2312101 3 14 | هرهفته چهار شنبه (17:30 - 19:30) 1399/04/18 (17:30 - 19:30) ترم دوم 1398
ریاضی عمومی 2 2312113 3 30 | هرهفته چهار شنبه (17:30 - 19:30) 1398/10/19 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398
مباحثی درجبر 9060505 4 01 1398/10/30 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
نمایش 7 نتیجه
از 1
عنوان توضیح
بودجه بندی درس ریاضی یک فنی دانلود
تقویم آموزشی پاییز 99 تقویم آموزشی پاییز 99 دانلود
شماره تمرینهای تکمیلی فصل 5 تا 12 شماره تمرینهای تکمیلی فصل 5 تا 12 دانلود
نامه حضور و غیاب دانشجویان در کلاس مجازی نامه حضور و غیاب دانشجویان در کلاس مجازی دانلود
فایل نمونه TeX مجله مرکز پژوهشی ریاضی ماهانی فایل نمونه TeX مجله مرکز پژوهشی ریاضی ماهانی دانلود
PDF فایل نمونه ،TeX مجله PDF فایل نمونه ،TeX مجله دانلود
فایل زیپ شده، نمونه TeX مجله مرکز پژوهشی ریاضی ماهانی فایل زیپ شده، نمونه TeX مجله مرکز پژوهشی ریاضی ماهانی دانلود