اعضای هیات علمی

سعیده رشیدی

سعیده رشیدی

سعیده رشیدی    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: 2491
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع نقش تاریخ دفاع
مهدیه بانک توکلی استفاده از رنگ‌ها در طرح‌های رمزنگاری بصری سیاه و سفید کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
سمیرا فلاح پورمجاوری کابرد طرح های بلوکی در سیستم رمز نگاری بصری کارشناسی ارشد استاد راهنما 1394/06/17
مهدیه بانک توکلی استفاده از رنگ‌ها در طرح‌های رمزنگاری بصری سیاه و سفید کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
کیمیا زرگرفردمساح ماتریس لاپلاسین گرافهای حاصل ضربی کارشناسی ارشد استاد مشاور 1395/12/08
هدی لطیف پور بررسی طرح های رمزنگاری بصری با پارامتر وضوح تصویر بهینه کارشناسی ارشد استاد راهنما 1396/06/28
آزاده رجبی خبیصی جبرهای آمیخته روی حلقه های جابه جایی کارشناسی ارشد استاد مشاور 1397/06/24
حمیده سلحشوری ده چل شعاع طیفی گراف و کاربردهای آن کارشناسی ارشد استاد مشاور 1393/06/19
مریم ذبیح اللهی بررسی مجموعه های تحمیل کننده فازی در گراف های فازی کارشناسی ارشد استاد راهنما 1398/06/17
مریم توکلی گراف های مقسوم علیه صفر مجموعه های جزئامرتب دکتری استاد مشاور 1395/03/10
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
امنیت شبکه 4061071 3 01 1399/10/13 (17:30 - 19:30) ترم اول 1399
سمینار 4061015 2 18 نامشخص ترم اول 1399
مبانی ترکیبیات 2311015 3 02 | هرهفته سه شنبه (07:30 - 09:30) 1399/04/27 (11:30 - 13:30) ترم دوم 1398
سمینار 4061015 2 09 نامشخص ترم دوم 1398
الگوریتم ومحاسبه 4061045 4 01 | هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30) 1398/10/21 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
سمینار 4061015 2 08 نامشخص ترم اول 1398
نمایش 6 نتیجه
از 1