اعضای هیات علمی

نجمه منصوری

نجمه منصوری

نجمه منصوری    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: --------
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

مقالات
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع نقش تاریخ دفاع
محمد گهرگزی ارائه بازی موبایل جدید مبتنی بر سیستم آموزش شخصی و همکاری کارشناسی ارشد --------
محمد گهرگزی ارائه بازی موبایل جدید مبتنی بر سیستم آموزش شخصی و همکاری کارشناسی ارشد --------
هما مهتری زاده پیش بینی قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از روش‌های شبکه‌های عصبی و الگوریتم جستجوی سنجاب کارشناسی ارشد --------
هما مهتری زاده پیش بینی قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از روش‌های شبکه‌های عصبی و الگوریتم جستجوی سنجاب کارشناسی ارشد --------
امیرحسین یزدانی ارائه الگوریتم زمانبندی کار مبتنی بر انرژی با استفاده از الگوریتم جست و جوی سنجاب برای بهبود بهره برداری از منابع رایانش ابری کارشناسی ارشد --------
امیرحسین یزدانی ارائه الگوریتم زمانبندی کار مبتنی بر انرژی با استفاده از الگوریتم جست و جوی سنجاب برای بهبود بهره برداری از منابع رایانش ابری کارشناسی ارشد --------
امیرحسین یزدانی ارائه الگوریتم زمانبندی کار مبتنی بر انرژی با استفاده از الگوریتم جست و جوی سنجاب برای بهبود بهره برداری از منابع رایانش ابری کارشناسی ارشد 1399/11/04
امیرحسین یزدانی ارائه الگوریتم زمانبندی کار مبتنی بر انرژی با استفاده از الگوریتم جست و جوی سنجاب برای بهبود بهره برداری از منابع رایانش ابری کارشناسی ارشد 1399/11/04
امیرحسین یزدانی ارائه الگوریتم زمانبندی کار مبتنی بر انرژی با استفاده از الگوریتم جست و جوی سنجاب برای بهبود بهره برداری از منابع رایانش ابری کارشناسی ارشد --------
امیرحسین یزدانی احمد آبادی ارائه الگوریتم زمانبندی کار مبتنی بر انرژی با استفاده از الگوریتم جست و جوی سنجاب برای بهبود بهره برداری از منابع رایانش ابری کارشناسی ارشد 1399/11/04
امیرحسین یزدانی احمد آبادی ارائه الگوریتم زمانبندی کار مبتنی بر انرژی با استفاده از الگوریتم جست و جوی سنجاب برای بهبود بهره برداری از منابع رایانش ابری کارشناسی ارشد 1399/11/04
امیرحسین یزدانی احمد آبادی ارائه الگوریتم زمانبندی کار مبتنی بر انرژی با استفاده از الگوریتم جست و جوی سنجاب برای بهبود بهره برداری از منابع رایانش ابری کارشناسی ارشد 1399/11/04
ابوذر زندوکیلی زمان بندی کار برای کاهش مصرف انرژی و تأخیر در محاسبات ابری با استفاده از الگوریتم مسیریاب بهبود یافته کارشناسی ارشد --------
ابوذر زندوکیلی زمان بندی کار برای کاهش مصرف انرژی و تأخیر در محاسبات ابری با استفاده از الگوریتم مسیریاب بهبود یافته کارشناسی ارشد --------
ابوذر زندوکیلی زمان بندی کار برای کاهش مصرف انرژی و تأخیر در محاسبات ابری با استفاده از الگوریتم مسیریاب بهبود یافته کارشناسی ارشد 1400/06/03
سمیرا ابراهیمی زاده شناسایی حملات بات نت در محیط اینترنت اشیا با استفاده از روشهای یادگیری باناظر کارشناسی ارشد 1400/06/21
فاطمه شاه حیدری پور شناسایی حمله نکارتوزیع خدمات با استفاده از الگوریتم های یادگیری ماشین در محیط اینترنت اشیا کارشناسی ارشد 1399/11/15
رویا مرادی گرکان شناسایی حملات فیشینگ در شبکه های اجتماعی با استفاده از شبکه عصبی عمیق و الگوریتم های یادگیری با ناظر کارشناسی ارشد 1399/12/11
عاطفه شهیدزاده اسدی پردازش گفتار در اینترنت اشیا برای هوشمندسازی خانه کارشناسی ارشد 1400/06/23
پرستو سالاریان ارائه روشی برای زمانبندی کارها در محیط رایانش ابری با استفاده از روش های تصمیم گیری چند معیاره کارشناسی ارشد --------
امیرحسین یزدانی ارائه الگوریتم زمانبندی کار مبتنی بر انرژی با استفاده از الگوریتم جست و جوی سنجاب برای بهبود بهره برداری از منابع رایانش ابری کارشناسی ارشد --------
امیرحسین یزدانی ارائه الگوریتم زمانبندی کار مبتنی بر انرژی با استفاده از الگوریتم جست و جوی سنجاب برای بهبود بهره برداری از منابع رایانش ابری کارشناسی ارشد 1399/11/04
امیرحسین یزدانی ارائه الگوریتم زمانبندی کار مبتنی بر انرژی با استفاده از الگوریتم جست و جوی سنجاب برای بهبود بهره برداری از منابع رایانش ابری کارشناسی ارشد --------
امیرحسین یزدانی ارائه الگوریتم زمانبندی کار مبتنی بر انرژی با استفاده از الگوریتم جست و جوی سنجاب برای بهبود بهره برداری از منابع رایانش ابری کارشناسی ارشد --------
امیرحسین یزدانی احمد آبادی ارائه الگوریتم زمانبندی کار مبتنی بر انرژی با استفاده از الگوریتم جست و جوی سنجاب برای بهبود بهره برداری از منابع رایانش ابری کارشناسی ارشد 1399/11/04
ابوذر زندوکیلی زمان بندی کار برای کاهش مصرف انرژی و تأخیر در محاسبات ابری با استفاده از الگوریتم مسیریاب بهبود یافته کارشناسی ارشد --------
ابوذر زندوکیلی زمان بندی کار برای کاهش مصرف انرژی و تأخیر در محاسبات ابری با استفاده از الگوریتم مسیریاب بهبود یافته کارشناسی ارشد --------
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 24 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
الگوریتم های موازی 4064037 3 01 هرهفته شنبه (11:30 - 12:30) | هرهفته شنبه (12:30 - 13:30) | هرهفته دو شنبه (11:30 - 12:30) 1400/10/27 (13:30 - 15:30) ترم اول 1400
الگوریتم های تقریبی 9064019 3 01 هرهفته شنبه (13:30 - 14:30) | هرهفته شنبه (14:30 - 15:30) | هرهفته دو شنبه (13:30 - 14:30) 1400/10/29 (09:30 - 11:30) ترم اول 1400
ساختمان داده هاوالگوریتم 2314306 4 02 هرهفته شنبه (15:30 - 16:30) | هرهفته شنبه (16:30 - 17:30) | هرهفته دو شنبه (16:30 - 17:30) | هرهفته دو شنبه (15:30 - 16:30) 1400/11/04 (11:30 - 13:30) ترم اول 1400
سمینار 4064006 2 04 نامشخص نامشخص ترم اول 1400
مباحث ویژه 2314228 3 01 هرهفته یک شنبه (11:30 - 12:30) | هرهفته یک شنبه (12:30 - 13:30) | هرهفته سه شنبه (12:30 - 13:30) 1400/11/03 (09:30 - 11:30) ترم اول 1400
الگوریتم های پیشرفته 4064024 3 01 هرهفته شنبه (13:30 - 14:30) | هرهفته شنبه (14:30 - 15:30) | هرهفته دو شنبه (14:30 - 15:30) 1400/03/29 (17:30 - 19:30) ترم دوم 1399
مبانی فناوری اطلاعات 2314011 3 01 هرهفته شنبه (07:30 - 08:30) | هرهفته شنبه (08:30 - 09:30) | هرهفته دو شنبه (08:30 - 09:30) 1400/03/29 (09:30 - 11:30) ترم دوم 1399
ساختمان داده هاوالگوریتم 2314306 4 01 هرهفته شنبه (15:30 - 16:30) | هرهفته شنبه (16:30 - 17:30) | هرهفته دو شنبه (15:30 - 16:30) | هرهفته دو شنبه (16:30 - 17:30) 1400/04/03 (11:30 - 13:30) ترم دوم 1399
الگوریتم های موازی 9064001 3 01 هرهفته یک شنبه (13:30 - 14:30) | هرهفته یک شنبه (14:30 - 15:30) | هرهفته سه شنبه (13:30 - 14:30) 1400/04/07 (17:30 - 19:30) ترم دوم 1399
مباحث ویژه 2314228 3 01 هرهفته یک شنبه (11:30 - 12:30) | هرهفته یک شنبه (12:30 - 13:30) | هرهفته سه شنبه (12:30 - 13:30) 1400/04/02 (07:30 - 09:30) ترم دوم 1399
الگوریتم های موازی 4064037 3 01 هرهفته شنبه (11:30 - 12:30) | هرهفته شنبه (12:30 - 13:30) | هرهفته دو شنبه (12:30 - 13:30) 1399/10/21 (13:30 - 15:30) ترم اول 1399
مبانی فناوری اطلاعات 2314011 3 01 هرهفته شنبه (07:30 - 08:30) | هرهفته شنبه (08:30 - 09:30) | هرهفته دو شنبه (08:30 - 09:30) 1399/10/27 (13:30 - 15:30) ترم اول 1399
داده کاوی 9064005 3 01 هرهفته یک شنبه (07:30 - 08:30) | هرهفته یک شنبه (08:30 - 09:30) | هرهفته دو شنبه (09:30 - 10:30) | هرهفته دو شنبه (10:30 - 11:30) | هرهفته سه شنبه (07:30 - 08:30) | هرهفته سه شنبه (08:30 - 09:30) 1399/11/05 (13:30 - 15:30) ترم اول 1399
ساختمان داده هاوالگوریتم 2314306 4 02 هرهفته شنبه (15:30 - 16:30) | هرهفته شنبه (16:30 - 17:30) | هرهفته دو شنبه (16:30 - 17:30) | هرهفته دو شنبه (15:30 - 16:30) 1399/10/25 (11:30 - 13:30) ترم اول 1399
مباحث ویژه 2314228 3 01 هرهفته یک شنبه (11:30 - 12:30) | هرهفته یک شنبه (12:30 - 13:30) | هرهفته سه شنبه (12:30 - 13:30) 1399/10/27 (09:30 - 11:30) ترم اول 1399
سیستم های توزیع شده 4064039 3 01 هرهفته یک شنبه (07:30 - 08:30) | هرهفته یک شنبه (08:30 - 09:30) | هرهفته سه شنبه (10:30 - 11:30) 1399/04/21 (07:30 - 09:30) ترم دوم 1398
مبانی فناوری اطلاعات 2314011 3 01 هرهفته شنبه (07:30 - 08:30) | هرهفته شنبه (08:30 - 09:30) | هرهفته دو شنبه (08:30 - 09:30) 1399/04/21 (09:30 - 11:30) ترم دوم 1398
ساختمان داده هاوالگوریتم 2314306 4 01 هرهفته شنبه (09:30 - 10:30) | هرهفته شنبه (10:30 - 11:30) | هرهفته دو شنبه (09:30 - 10:30) | هرهفته دو شنبه (10:30 - 11:30) 1399/04/26 (11:30 - 13:30) ترم دوم 1398
مباحث ویژه 2314228 3 01 هرهفته یک شنبه (11:30 - 12:30) | هرهفته یک شنبه (12:30 - 13:30) | هرهفته سه شنبه (12:30 - 13:30) 1399/04/25 (07:30 - 09:30) ترم دوم 1398
الگوریتم های موازی 4064037 3 01 | هرهفته یک شنبه (10:30 - 11:30) | هرهفته سه شنبه (09:30 - 10:30) 1398/10/24 (13:30 - 15:30) ترم اول 1398
نمایش 1 - 20 از 24 نتیجه
از 2