اعضای هیات علمی

مرجان کوچکی رفسنجانی

مرجان کوچکی رفسنجانی

مرجان کوچکی رفسنجانی    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: 31322256
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

کتبمقالات
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع نقش تاریخ دفاع
زهرا بنی اسد ارائه یک روش جدید به منظور یادگیری قوانین مبتنی بر محاسبات گرانولار کارشناسی ارشد استاد راهنما 1398/11/15
فاطمه زریسفی کرمانی بهینه سازی نهان نگاری تصویر با استفاده از منحنی های فضاپرکن و الگوریتم رقابت استعماری گسسته کارشناسی ارشد استاد مشاور 1392/06/17
اصغر اسدی کرم -ارائه روش جدید تکرار داده در 4 فاز برای محیط ابر کارشناسی ارشد استاد مشاور 1393/11/06
عبدالمجید حاجی زاده -ارائه روشی به منظور بهبود پارامترهای روش سطوح هم تراز از جهت قطعه بندی بافت های مغز از تصاویر MRI کارشناسی ارشد استاد مشاور 1393/11/06
مصطفی حبیبی ده شیخی پروتکل مسیریابی بهبود یافته هاپ نت با استفاده از الگوریتم کلونی زنبور عسل کارشناسی ارشد استاد راهنما 1394/06/09
حسین مطهری نژاد ارائه یک پروتکل مسیریابی سوپر پیش فعال مبتنی بر الگوریتم کلونی مورچگان بهینه شده کارشناسی ارشد استاد راهنما 1394/06/09
میثم ثمره قاسم شعبجره ارائه یک مدل ترکیبی هوشمند به منظور پیش بینی سریهای زمانی بی نظم کارشناسی ارشد استاد راهنما 1394/06/18
زهرا دباغی زرندی ارائه یک روش جدید برای تشخیص جامعه مبتنی بر تشابه ساختاری در گراف بدون وزن کارشناسی ارشد استاد راهنما 1399/06/26
محمدمهدی سالاری چینه ارائه یک سیستم خبره ترکیبی برای تشخیص سرطان ریه با استفاده از متغیرهای فازی شهودی کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
اذین ملایی درختنجانی روشی کاربردی به منظور پیش بینی شاخص سهام بورس ایران مبتنی بر الگوریتم های یادگیری ماشین کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
فرزاد حیدری یک روش ترکیبی جدید برای تشخیص بیماری دیابت نوع 2 با استفاده از الگوریتم زنبور عسل مصنوعی و الگوریتم¬های داده¬کاوی کارشناسی ارشد استاد راهنما 1399/06/26
آرمان بلالی مقدم تولید محتوی رویه ای برای بازی های رایانه ای دکتری استاد راهنما --------
عبدالحسین ایمانی چترودی -پروتکل خوشه بندی جدید با بازدهی انرژی برای شبکه های حسگر بیسیم با استفاده از الگوریتم کلونی مورچه ها کارشناسی ارشد استاد راهنما 1393/11/08
نسیبه امامی چوکانلو ارائه روشی جدید به منظور انتخاب ویژگی با رویکرد فرا ابتکاری و نظریه آشوب کارشناسی ارشد استاد مشاور 1392/06/16
مسعود پورشعبان اوشیبی یک پروتکل خوشه بندی جدید با کارآئی بالا برای شبکه های حسگر بیسیم پویا کارشناسی ارشد استاد راهنما 1392/09/06
محمد حسن نتاج صلحدار بهبود کارآیی در سیستمهای تشخیص نفوذ با استفاده از پردازش موازی کارشناسی ارشد استاد مشاور 1391/11/19
سهیلا خاتمی تشخیص جنسیت افراد از روی تصویر چهره با استفاده از ویزگی های هار و الگوریتم آدابوست کارشناسی ارشد استاد مشاور 1391/11/19
صادق اسکندری ارائه ی یک الگوریتم ژنتیک ترکیبی جدید مبتنی بر قطعه جهت حل مسئله طراحی زنجیره تامین چند مرحله ای کارشناسی ارشد استاد راهنما 1391/06/15
فتانه دباغی زرندی تشخیص جامعه در شبکه های مبتنی بر گراف با استفاده از تشابه ساختاری کارشناسی ارشد استاد راهنما 1396/04/27
فاطمه السادات میرصادقی روش احراز هویت براساس زیرساختار اعتبار و اعتماد برای شبکه های ویژه ی خودرویی مبتنی بر خوشه کارشناسی ارشد استاد راهنما 1396/12/15
مرضیه محمدی یک روش دسته بندی ترکیبی جدید برای طبقه بندی تصاویر بر اساس محتوای بصری کارشناسی ارشد استاد مشاور 1395/12/10
فرزانه میرزاپور تصمیم گیری گروهی چند معیاره ترکیبی برای مسئله انتخاب تامین کننده با استفاده مجموعه های فازی شهودی بازه ای مقدار کارشناسی ارشد استاد راهنما 1395/12/09
مریم سلامه زاده زواره تشخیص شماره های خودرو با شبکه های عصبی نارکس کارشناسی ارشد استاد مشاور 1391/11/09
سیدمهدی موسوی ارائه الگوریتمی جدید برای نگهداری خوشه در شبکه های ویژه سیار کارشناسی ارشد استاد مشاور 1390/11/08
زهرا دباغی زرندی ارائه یک روش جدید برای تشخیص جامعه مبتنی بر تشابه ساختاری در گراف بدون وزن کارشناسی ارشد استاد راهنما 1399/06/26
محمدمهدی سالاری چینه ارائه یک سیستم خبره ترکیبی برای تشخیص سرطان ریه با استفاده از متغیرهای فازی شهودی کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
اذین ملایی درختنجانی روشی کاربردی به منظور پیش بینی شاخص سهام بورس ایران مبتنی بر الگوریتم های یادگیری ماشین کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
فرزاد حیدری یک روش ترکیبی جدید برای تشخیص بیماری دیابت نوع 2 با استفاده از الگوریتم زنبور عسل مصنوعی و الگوریتم¬های داده¬کاوی کارشناسی ارشد استاد راهنما 1399/06/26
امین دهقان قنات کمان ارائه یک سیستم مبتنی بر دانش ترکیبی جدید برای تشخیص سرطان سینه کارشناسی ارشد استاد راهنما 1398/11/15
فاطمه دباغی زرندی ارائه یک الگوریتم جدید برای تشخیص جامعه مبتنی بر تشابه ساختاری کارشناسی ارشد استاد راهنما 1397/06/25
سمانه رضائی پور یک روش ترکیبی جدید برای مسأله پوشش حسگر در شبکه های حسگر بی سیم کارشناسی ارشد استاد راهنما 1398/06/17
سهیلا شریفیان رضوی ارائه یک سیستم تشخیص نفوذ با استفاده از الگوریتم های دسته بندی و یادگیری عمیق کارشناسی ارشد استاد راهنما 1396/12/13
نجمه منصوری ارائه روش پویای تکرار داده در محیط رایانش ابری برای بهبود کارایی دکتری استاد راهنما 1398/03/01
رقیه حسین پورفرد بهبود الگوریتمهای تکاملی با ترکیب سیستم های آشوبناک در مسائل بهینه سازی کارشناسی ارشد استاد مشاور 1391/06/12
مریم حسامپور مسیریابی موثر سازگار با انرژی در شبکه های سیار موردی بر اساس مطق فازی شهودی کارشناسی ارشد استاد راهنما 1395/12/10
محمدحسین زارع ارائه یک الگوریتم ژنتیک ترکیبی جدید برای حل مسئله فروشنده دوره گرد کارشناسی ارشد استاد مشاور 1393/06/17
سمیه کریمی نیا ارایه یک روش ترکیبی به منظور بهبود تشخیص خودرو درشب کارشناسی ارشد استاد مشاور 1396/06/28
محبوبه وندای باصری روشی جدید به منظور شناسایی گره های خودخواه در شبکه های ویژه سیار کارشناسی ارشد استاد مشاور 1392/11/09
زهره زینلی نژاد مسیریابی در شبکه‌های سیار موردی با استفاده از داده‌های فازی شهودی بازه‌ای- مقدار کارشناسی ارشد استاد راهنما 1399/03/19
زینب خنجری نژادجونقانی یافتن گره های پرنفوذ در شبکه های اجتماعی بر اساس مرکزیت نیمه محلی و خوشه بندی کارشناسی ارشد استاد مشاور 1392/10/25
زهرا دباغی زرندی ارائه یک روش جدید برای تشخیص جامعه مبتنی بر تشابه ساختاری در گراف بدون وزن کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
محمدمهدی سالاری چینه ارائه یک سیستم خبره ترکیبی برای تشخیص سرطان ریه با استفاده از متغیرهای فازی شهودی کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
اذین ملایی درختنجانی روشی کاربردی به منظور پیش بینی شاخص سهام بورس ایران مبتنی بر الگوریتم های یادگیری ماشین کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
فرزاد حیدری یک روش ترکیبی جدید برای تشخیص بیماری دیابت نوع 2 با استفاده از الگوریتم زنبور عسل مصنوعی و الگوریتم¬های داده¬کاوی کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
ابراهیم فضلی زاده روشن بررسی تشخیص احساس گفتار و ارائه یک روش پیشنهادی برای تجمیع مدلها برای تشخیص احساس گفتار کارشناسی ارشد استاد مشاور 1392/11/09
صالحه سلطانی نژاد تعیین مکان بهینه‎ی گره‎ها به منظور کاهش درجه آسیب به بدن در شبکه‎های حسگر بی‎سیم بدنی کارشناسی ارشد استاد مشاور 1396/12/13
حسن احمدی مسیریابی بهینه بر اساس خوشه بندی مبتنی بر چگالی در شبکه های تعریف شده نرم افزاری کارشناسی ارشد استاد راهنما 1395/06/27
حسین آزادی خیرآبادی یک عملگر جدید در الگوریتم جستجوی گرانشی با استفاده از کنترلر فازی کارشناسی ارشد استاد مشاور 1395/06/27
علی محمود ابادی پروتوکل مسیر یابی با حفظ توپولوژی مبتنی بر خوشه بندی و منطق فازی برای شبکه های حسگر بیسیم سیار دکتری استاد راهنما --------
حمیده فاطمی دخت بهبود امنیت مسیریابی شبکه های ویژه خودرویی مبتنی بر الگوریتم های هوش جمعی و خوشه بندی دکتری استاد راهنما 1396/05/15
حمیده فاطمی دخت بهبود امنیت مسیریابی الگوریتم زنبور عسل با استفاده از نظریه مجموعه های فازی در شبکه های ویزه سیار کارشناسی ارشد استاد راهنما 1391/11/08
زهرا دباغی زرندی ارائه یک روش جدید برای تشخیص جامعه مبتنی بر تشابه ساختاری در گراف بدون وزن کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
محمدمهدی سالاری چینه ارائه یک سیستم خبره ترکیبی برای تشخیص سرطان ریه با استفاده از متغیرهای فازی شهودی کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
اذین ملایی درختنجانی روشی کاربردی به منظور پیش بینی شاخص سهام بورس ایران مبتنی بر الگوریتم های یادگیری ماشین کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
فرزاد حیدری یک روش ترکیبی جدید برای تشخیص بیماری دیابت نوع 2 با استفاده از الگوریتم زنبور عسل مصنوعی و الگوریتم¬های داده¬کاوی کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
مهدی محمدی - کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
مژگان راینی زاده پروتکل مسیریابی فازی مردد مبتنی بر هوش جمعی به منظور افزایش طول عمر شبکه در شبکه های حسگر بی سیم خوشه بندی شده کارشناسی ارشد استاد راهنما 1396/12/15
زهرا دباغی زرندی ارائه یک روش جدید برای تشخیص جامعه مبتنی بر تشابه ساختاری در گراف بدون وزن کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
محمدمهدی سالاری چینه ارائه یک سیستم خبره ترکیبی برای تشخیص سرطان ریه با استفاده از متغیرهای فازی شهودی کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
اذین ملایی درختنجانی روشی کاربردی به منظور پیش بینی شاخص سهام بورس ایران مبتنی بر الگوریتم های یادگیری ماشین کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
فرزاد حیدری یک روش ترکیبی جدید برای تشخیص بیماری دیابت نوع 2 با استفاده از الگوریتم زنبور عسل مصنوعی و الگوریتم¬های داده¬کاوی کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
آتنا پور سیف الدینی جرجافکی یک پروتکل جدیئ خوشه بندی نامساوی انرژی-آگاه برای شبکه های حسگر بیسیم کارشناسی ارشد استاد راهنما 1393/06/17
زهرا اصغری ورزنه ارائه روشی جدید به منظور تشخیص نفوذ به شبکه با داده کاوی کارشناسی ارشد استاد راهنما 1392/06/16
میلاد ریاحی ارائه یک الگوریتم ژنتیک ترکیبی جدیدبرای حل مسئله زمانبندی کار کارشناسی ارشد استاد راهنما 1392/10/25
معصومه شریف زاده ارائه روشی جهت تشخیص نفوذ با استفاده از ترکیب شبکه های عصبی مصنوعی با الگوریتم ژنتیک کارشناسی ارشد استاد مشاور 1392/06/17
حسین رضائی -شناسایی خودکار نقایص جوش از تصاویر رادیوگرافی با استفاده از شبکه عصبی آشوب گونه کارشناسی ارشد استاد مشاور 1393/11/06
ندا کاظمی نژاد -تشخیص حمله انکار سرویس توزیع شده با استفاده از روش های محاسبات نرم کارشناسی ارشد استاد راهنما 1393/11/08
رضا جعفری استفاده از یادگیری تقویتی عمیق برای بهینه سازی مسائل مربوط به محتویات ژنتیکی در زیست داده ورزی کارشناسی ارشد استاد مشاور 1396/12/12
ملیحه خسرو شاهی روشی ترکیبی برای تشخیص نفوذ بلادرنگ با استفاده از تکنیکهای داده کاوی کارشناسی ارشد استاد مشاور 1392/11/09
سعید تیموری اتخاذ رویکرد نگاشت- کاهش از محاسبات ابری جهت حل مسئله زمانبندی کارها با الگوریتم ژنتیک کارشناسی ارشد استاد راهنما 1392/11/09
سیدعباس ایران نژادپاریزی پروتکل امن مسیریابی چند گامی با جریان متوازن برای شبکه های حسگر بیسیم کارشناسی ارشد استاد راهنما 1393/06/17
فاطمه شریفی زاده حل مسایل پیچیده طبقه بندی با سازماندهی شبکه های عصبی کارشناسی ارشد استاد مشاور 1391/06/11
بهاره صالحی یک روش خوشه بندی چند هدفه جدید به منظور مدیریت تحرک در شبکه های حسگر بیسیم متحرک کارشناسی ارشد استاد راهنما 1398/06/17
بهنام محمدحسنی زاده بهبود الگوریتم نهنگ برای مسئله انتخاب ویژگی با استفاده از منطق فازی کارشناسی ارشد استاد راهنما 1397/06/26
زهرا دباغی زرندی ارائه یک روش جدید برای تشخیص جامعه مبتنی بر تشابه ساختاری در گراف بدون وزن کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
محمدمهدی سالاری چینه ارائه یک سیستم خبره ترکیبی برای تشخیص سرطان ریه با استفاده از متغیرهای فازی شهودی کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
اذین ملایی درختنجانی روشی کاربردی به منظور پیش بینی شاخص سهام بورس ایران مبتنی بر الگوریتم های یادگیری ماشین کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
فرزاد حیدری یک روش ترکیبی جدید برای تشخیص بیماری دیابت نوع 2 با استفاده از الگوریتم زنبور عسل مصنوعی و الگوریتم¬های داده¬کاوی کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
نام درس
 
نمایش 12 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
هوش مصنوعی پیشرفته 4064016 3 01 | هرهفته دو شنبه (10:30 - 11:30) | هرهفته دو شنبه (09:30 - 10:30) | هرهفته سه شنبه (07:30 - 08:30) | هرهفته سه شنبه (08:30 - 09:30) 1399/11/05 (07:30 - 09:30) ترم اول 1399
سیستم های خبره 4064027 3 01 | هرهفته یک شنبه (10:30 - 11:30) | هرهفته سه شنبه (09:30 - 10:30) 1399/10/20 (13:30 - 15:30) ترم اول 1399
اصول سیستمهای عامل 2314210 4 01 | هرهفته دو شنبه (07:30 - 08:30) | هرهفته دو شنبه (08:30 - 09:30) 1399/10/22 (09:30 - 11:30) ترم اول 1399
سمینار 4064006 2 03 نامشخص ترم اول 1399
مباحثی در محاسبات نرم 9064006 3 02 | هرهفته شنبه (10:30 - 11:30) | هرهفته دو شنبه (11:30 - 12:30) 1399/10/25 (11:30 - 13:30) ترم اول 1399
مباحث ویژه در داده کاوی 4064036 3 01 | هرهفته سه شنبه (08:30 - 09:30) 1399/04/27 (09:30 - 11:30) ترم دوم 1398
هوش مصنوعی توزیع شده 9064012 3 01 | هرهفته شنبه (10:30 - 11:30) | هرهفته دو شنبه (09:30 - 10:30) 1399/04/21 (07:30 - 09:30) ترم دوم 1398
اصول سیستمهای عامل 2314210 4 01 | هرهفته دو شنبه (07:30 - 08:30) | هرهفته دو شنبه (08:30 - 09:30) 1399/04/27 (07:30 - 09:30) ترم دوم 1398
هوش مصنوعی پیشرفته 4064016 3 01 | هرهفته یک شنبه (10:30 - 11:30) | هرهفته سه شنبه (09:30 - 10:30) 1398/10/25 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398
اصول سیستمهای عامل 2314210 4 01 | هرهفته دو شنبه (07:30 - 08:30) | هرهفته دو شنبه (08:30 - 09:30) 1398/10/25 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
سمینار 4064006 2 02 نامشخص ترم اول 1398
مباحثی در هوش مصنوعی 9064015 3 01 | هرهفته شنبه (10:30 - 11:30) | هرهفته دو شنبه (09:30 - 10:30) | هرهفته دو شنبه (10:30 - 11:30) 1398/10/29 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398
نمایش 12 نتیجه
از 1