اعضای هیات علمی

محمدمسعود جاویدی

محمدمسعود جاویدی

محمدمسعود جاویدی    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: 31322252
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

مقالات
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع نقش تاریخ دفاع
اصغر اسدی کرم -ارائه روش جدید تکرار داده در 4 فاز برای محیط ابر کارشناسی ارشد استاد راهنما 1393/11/06
عبدالمجید حاجی زاده -ارائه روشی به منظور بهبود پارامترهای روش سطوح هم تراز از جهت قطعه بندی بافت های مغز از تصاویر MRI کارشناسی ارشد استاد راهنما 1393/11/06
مصطفی حبیبی ده شیخی پروتکل مسیریابی بهبود یافته هاپ نت با استفاده از الگوریتم کلونی زنبور عسل کارشناسی ارشد استاد مشاور 1394/06/09
حسین مطهری نژاد ارائه یک پروتکل مسیریابی سوپر پیش فعال مبتنی بر الگوریتم کلونی مورچگان بهینه شده کارشناسی ارشد استاد مشاور 1394/06/09
محمدعلی نصیرخانی علیرضایی شناسایی حملات فعال در شبکه با استفاده از روش های یادگیری ماشین و الگوریتم های تکاملی کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
فاطمه آقائی پور ارائه یک سیستم فازی-تکاملی چند هدفه جهت یادگیری داده‌های رگرسیون باابعاد بالا دکتری استاد راهنما 1399/06/31
ذ بیح الله پر گم پیش بینی فارکس بوسیله شبکه عصبی مصنوعی با اضافه کردن قیمت طلا و نفت و شاخص Futse 100 به عنوان عامل های خارجی کارشناسی ارشد استاد راهنما 1391/06/11
عبدالحسین ایمانی چترودی -پروتکل خوشه بندی جدید با بازدهی انرژی برای شبکه های حسگر بیسیم با استفاده از الگوریتم کلونی مورچه ها کارشناسی ارشد استاد مشاور 1393/11/08
نسیبه امامی چوکانلو ارائه روشی جدید به منظور انتخاب ویژگی با رویکرد فرا ابتکاری و نظریه آشوب کارشناسی ارشد استاد راهنما 1392/06/16
مسعود پورشعبان اوشیبی یک پروتکل خوشه بندی جدید با کارآئی بالا برای شبکه های حسگر بیسیم پویا کارشناسی ارشد استاد مشاور 1392/09/06
محمد حسن نتاج صلحدار بهبود کارآیی در سیستمهای تشخیص نفوذ با استفاده از پردازش موازی کارشناسی ارشد استاد راهنما 1391/11/19
سهیلا خاتمی تشخیص جنسیت افراد از روی تصویر چهره با استفاده از ویزگی های هار و الگوریتم آدابوست کارشناسی ارشد استاد راهنما 1391/11/19
صادق اسکندری ارائه ی یک الگوریتم ژنتیک ترکیبی جدید مبتنی بر قطعه جهت حل مسئله طراحی زنجیره تامین چند مرحله ای کارشناسی ارشد استاد مشاور 1391/06/15
نعیمه سیدی مرغکی ارائه روشی برای شناسایی حمله xss در وب سرویس ها کارشناسی ارشد استاد راهنما 1398/06/17
رامین وکیلی احمدآبادی ارائه استراتژی زمان‌بندی کار بر اساس الگوریتم ملخ و منطق فازی در محیط رایانش ابری. کارشناسی ارشد استاد راهنما 1397/11/16
مریم فکری صفری زاده ارائه چار چوبی امن در شبکه های پیچیده با در نظر گرفتن مفاهیم کوانتمی کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
مریم عبداللهی بررسی تأثیر ویژگی داده ها بر کیفیت ودقت در روش های مختلف انتخاب ویژگی کارشناسی ارشد استاد مشاور 1396/06/28
فتانه دباغی زرندی تشخیص جامعه در شبکه های مبتنی بر گراف با استفاده از تشابه ساختاری کارشناسی ارشد استاد مشاور 1396/04/27
فاطمه السادات میرصادقی روش احراز هویت براساس زیرساختار اعتبار و اعتماد برای شبکه های ویژه ی خودرویی مبتنی بر خوشه کارشناسی ارشد استاد مشاور 1396/12/15
مینا سهرابی ارائه روشی نوین برای تشخیص نفوذ در سیستمهای پایگاه داده ای به کمک مفاهیم داده کاوی کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
مهدیه انجم شعاع قطعه بندی ضایعات پوست روی تصاویر درموسکپی کارشناسی ارشد استاد راهنما 1394/11/05
وحیده جعفری سیریزی ارائه روشی جدید برای حذف نویز تصاویر دیجیتال بر مبنای الگوریتم ژنتیک و منطق فازی کارشناسی ارشد استاد راهنما 1394/11/06
رقیه دهقانی راینی ارائه یک الگوریتم ژنتیک جمعی به منظور بهبود سرعت خوشه بندی ویژگی ها کارشناسی ارشد استاد راهنما 1394/11/04
پیمان فضل سنگتابی دسته بندی تصاویر ام آر آی مغزی با استفاده از ماشین بردار پشتیبان کارشناسی ارشد استاد مشاور 1394/11/07
مرضیه محمدی یک روش دسته بندی ترکیبی جدید برای طبقه بندی تصاویر بر اساس محتوای بصری کارشناسی ارشد استاد راهنما 1395/12/10
فرزانه میرزاپور تصمیم گیری گروهی چند معیاره ترکیبی برای مسئله انتخاب تامین کننده با استفاده مجموعه های فازی شهودی بازه ای مقدار کارشناسی ارشد استاد مشاور 1395/12/09
محمدعلی نصیرخانی علیرضایی شناسایی حملات فعال در شبکه با استفاده از روش های یادگیری ماشین و الگوریتم های تکاملی کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
رویا مرادی گرکان شناسایی حملات فیشینگ در شبکه های اجتماعی با استفاده از شبکه عصبی عمیق و الگوریتم های یادگیری با ناظر کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
سیده صغری موسوی برنامه‌ریزی وظایف در سیستم‌های اینترنت اشیا مبتنی بر محاسبات ابر-مه کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
فاطمه آقائی پور ارائه یک سیستم فازی-تکاملی چند هدفه جهت یادگیری داده‌های رگرسیون باابعاد بالا دکتری استاد راهنما 1399/06/31
مهرداد عزیزی تشخیص علائم ترافیکی با بکارگیری یادگیری عمیق کارشناسی ارشد استاد راهنما 1398/06/17
رقیه حسین پورفرد بهبود الگوریتمهای تکاملی با ترکیب سیستم های آشوبناک در مسائل بهینه سازی کارشناسی ارشد استاد راهنما 1391/06/12
حامد تبریزچی پیش بینی میزان مصرف انرژی در منازل مسکونی با استفاده ازمدل ترکیبی چندجهانی و ماشین بردار پشتیبان کارشناسی ارشد استاد راهنما 1398/04/17
مریم حسامپور مسیریابی موثر سازگار با انرژی در شبکه های سیار موردی بر اساس مطق فازی شهودی کارشناسی ارشد استاد مشاور 1395/12/10
محمدحسین زارع ارائه یک الگوریتم ژنتیک ترکیبی جدید برای حل مسئله فروشنده دوره گرد کارشناسی ارشد استاد راهنما 1393/06/17
سمیه کریمی نیا ارایه یک روش ترکیبی به منظور بهبود تشخیص خودرو درشب کارشناسی ارشد استاد راهنما 1396/06/28
محبوبه وندای باصری روشی جدید به منظور شناسایی گره های خودخواه در شبکه های ویژه سیار کارشناسی ارشد استاد راهنما 1392/11/09
مریم بهاالدینی روشی نوین برای انتخاب بر خط ویژگی با استفاده از الگوریتم ژنتیک در راستای تشخیص سرطان ریه کارشناسی ارشد استاد راهنما 1394/11/06
زهرا دهقان حسام پور قطعه بندی سلسله مراتبی تصاو یر ماهواره ای در نواحی شهری کارشناسی ارشد استاد راهنما 1394/11/05
فاطمه اقایی پور ارائه یک سیستم فازی-تکاملی چند هدفه جهت یادگیری داده‌های رگرسیون باابعاد بالا دکتری استاد راهنما --------
زینب خنجری نژادجونقانی یافتن گره های پرنفوذ در شبکه های اجتماعی بر اساس مرکزیت نیمه محلی و خوشه بندی کارشناسی ارشد استاد راهنما 1392/10/25
زهره درودی تشخیص سرطان پستان با استفاده از تصاویر حرارتی کارشناسی ارشد استاد مشاور 1394/11/08
هانیه زمانی بابگهری انتخاب مسیر کارامد برای چاهک متحرک با استفاده از یادگیری تقویتی و DBSCAN در شبکه های حسگر بی سیم کارشناسی ارشد استاد مشاور 1396/12/14
فاطمه اقایی پور ارائه یک سیستم فازی-تکاملی چند هدفه جهت یادگیری داده‌های رگرسیون باابعاد بالا دکتری استاد راهنما --------
علی محقق زاده ارائه چارچوبی برای شناسایی حمله فیشینگ در محیط IoT کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
مینا یوسفی - کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
سارا ایرانمنش ارائه روشی برای خوشه بندی مجموعه داده های بزرگ با استفاده از الگوریتم ژنتیک و k-میانگین کارشناسی ارشد استاد راهنما 1394/11/04
ابراهیم فضلی زاده روشن بررسی تشخیص احساس گفتار و ارائه یک روش پیشنهادی برای تجمیع مدلها برای تشخیص احساس گفتار کارشناسی ارشد استاد راهنما 1392/11/09
صالحه سلطانی نژاد تعیین مکان بهینه‎ی گره‎ها به منظور کاهش درجه آسیب به بدن در شبکه‎های حسگر بی‎سیم بدنی کارشناسی ارشد استاد راهنما 1396/12/13
فاطمه غلامرضامیرزایی تشخیصص نفوذ در محیط اینترنت اشیاء کارشناسی ارشد استاد مشاور 1398/10/28
علی محمد زارع بیدکی کنترل آبیاری مبتنی بر شبکه های عصبی مصنوعی برای استفاده در کشاورزی دقیق کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
سپهر ابراهیمی مود ارائه روش جدید خوشه‌بندی شبکه حسگر بیسیم با استفاده از الگوریتم‌های تکاملی بهبود یافته دکتری استاد راهنما 1398/06/11
حسن احمدی مسیریابی بهینه بر اساس خوشه بندی مبتنی بر چگالی در شبکه های تعریف شده نرم افزاری کارشناسی ارشد استاد مشاور 1395/06/27
فاطمه اقایی پور ارائه یک سیستم فازی-تکاملی چند هدفه جهت یادگیری داده‌های رگرسیون باابعاد بالا دکتری استاد راهنما --------
فاطمه شمس عزت ترکیب یادگیرنده چند برچسبی ای بی ال ار-ام ال باتکنیکهای کیسه ای و ترفیعی جهت بهبود روی داده های نا متوازن کارشناسی ارشد استاد راهنما 1390/11/18
حسین آزادی خیرآبادی یک عملگر جدید در الگوریتم جستجوی گرانشی با استفاده از کنترلر فازی کارشناسی ارشد استاد راهنما 1395/06/27
صدیقه منصوری بابهوتک تحلیل عملکرد میکرو آرایه با استفاده از فازی راف ست کارشناسی ارشد استاد راهنما 1395/12/09
فاطمه اقایی پور ارائه یک سیستم فازی-تکاملی چند هدفه جهت یادگیری داده‌های رگرسیون باابعاد بالا دکتری استاد راهنما --------
حمیده فاطمی دخت بهبود امنیت مسیریابی الگوریتم زنبور عسل با استفاده از نظریه مجموعه های فازی در شبکه های ویزه سیار کارشناسی ارشد استاد مشاور 1391/11/08
مهدی محمدی - کارشناسی ارشد استاد مشاور --------
مژگان راینی زاده پروتکل مسیریابی فازی مردد مبتنی بر هوش جمعی به منظور افزایش طول عمر شبکه در شبکه های حسگر بی سیم خوشه بندی شده کارشناسی ارشد استاد مشاور 1396/12/15
آتنا پور سیف الدینی جرجافکی یک پروتکل جدیئ خوشه بندی نامساوی انرژی-آگاه برای شبکه های حسگر بیسیم کارشناسی ارشد استاد مشاور 1393/06/17
صادق اسکندری انتخاب ویژگی با جریان بر خط با استفاده از مجموعه های ناهموار دکتری استاد راهنما 1395/11/02
محبوبه فرجی - کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
منیره عظیمی همت - کارشناسی ارشد استاد مشاور --------
زهرا اصغری ورزنه ارائه روشی جدید به منظور تشخیص نفوذ به شبکه با داده کاوی کارشناسی ارشد استاد مشاور 1392/06/16
میلاد ریاحی ارائه یک الگوریتم ژنتیک ترکیبی جدیدبرای حل مسئله زمانبندی کار کارشناسی ارشد استاد مشاور 1392/10/25
معصومه شریف زاده ارائه روشی جهت تشخیص نفوذ با استفاده از ترکیب شبکه های عصبی مصنوعی با الگوریتم ژنتیک کارشناسی ارشد استاد راهنما 1392/06/17
لعیا علی احمدی پور - کارشناسی ارشد استاد راهنما --------
حسین رضائی -شناسایی خودکار نقایص جوش از تصاویر رادیوگرافی با استفاده از شبکه عصبی آشوب گونه کارشناسی ارشد استاد راهنما 1393/11/06
ندا کاظمی نژاد -تشخیص حمله انکار سرویس توزیع شده با استفاده از روش های محاسبات نرم کارشناسی ارشد استاد مشاور 1393/11/08
رضا جعفری استفاده از یادگیری تقویتی عمیق برای بهینه سازی مسائل مربوط به محتویات ژنتیکی در زیست داده ورزی کارشناسی ارشد استاد راهنما 1396/12/12
ملیحه خسرو شاهی روشی ترکیبی برای تشخیص نفوذ بلادرنگ با استفاده از تکنیکهای داده کاوی کارشناسی ارشد استاد راهنما 1392/11/09
سعید تیموری اتخاذ رویکرد نگاشت- کاهش از محاسبات ابری جهت حل مسئله زمانبندی کارها با الگوریتم ژنتیک کارشناسی ارشد استاد مشاور 1392/11/09
سیدعباس ایران نژادپاریزی پروتکل امن مسیریابی چند گامی با جریان متوازن برای شبکه های حسگر بیسیم کارشناسی ارشد استاد مشاور 1393/06/17
فاطمه شریفی زاده حل مسایل پیچیده طبقه بندی با سازماندهی شبکه های عصبی کارشناسی ارشد استاد راهنما 1391/06/11
محمدرضا مرادی جودکی ارائه روشی برای انتخاب ویژگی با الگوریتم های تکاملی مبتنی بر مشخصات مجموعه داده ها کارشناسی ارشد استاد مشاور 1396/12/12
زهرا ملکی باب هویزی شناسایی بدافزارهای بانکداری با استفاده از الگوریتم های یادگیری ماشین کارشناسی ارشد استاد مشاور 1398/09/26
فاطمه اقایی پور ارائه یک سیستم فازی-تکاملی چند هدفه جهت یادگیری داده‌های رگرسیون باابعاد بالا دکتری استاد راهنما --------
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
مبانی کامپیوتروبرنامه سازی 2314100 4 01 | هرهفته شنبه (10:30 - 11:30) | هرهفته دو شنبه (09:30 - 10:30) | هرهفته دو شنبه (10:30 - 11:30) | هرهفته چهار شنبه (10:30 - 11:30) | هرهفته چهار شنبه (09:30 - 10:30) | هرهفته پنج شنبه (15:30 - 16:30) | هرهفته پنج شنبه (16:30 - 17:30) | هرهفته پنج شنبه (18:30 - 19:30) | هرهفته پنج شنبه (17:30 - 18:30) 1399/11/05 (17:30 - 19:30) ترم اول 1399
مبانی کامپیوتروبرنامه سازی 2314100 4 05 | هرهفته دو شنبه (07:30 - 08:30) | هرهفته دو شنبه (08:30 - 09:30) | هرهفته چهار شنبه (08:30 - 09:30) | هرهفته چهار شنبه (07:30 - 08:30) | هرهفته پنج شنبه (09:30 - 11:30) | هرهفته پنج شنبه (07:30 - 09:30) 1399/11/05 (17:30 - 19:30) ترم اول 1399
سمینار 4064006 2 01 نامشخص ترم اول 1399
مبانی کامپیوتروبرنامه سازی 2314100 4 01 | هرهفته شنبه (10:30 - 11:30) | هرهفته دو شنبه (09:30 - 10:30) | هرهفته دو شنبه (10:30 - 11:30) | هرهفته چهار شنبه (10:30 - 11:30) | هرهفته چهار شنبه (09:30 - 10:30) 1399/04/25 (17:30 - 19:30) ترم دوم 1398
نظریه بازی ها 9064002 3 01 | هرهفته دو شنبه (08:30 - 09:30) 1399/04/25 (07:30 - 09:30) ترم دوم 1398
مبانی کامپیوتروبرنامه سازی 2314100 4 01 | هرهفته شنبه (10:30 - 11:30) | هرهفته دو شنبه (09:30 - 10:30) | هرهفته دو شنبه (10:30 - 11:30) | هرهفته چهار شنبه (10:30 - 11:30) | هرهفته چهار شنبه (09:30 - 10:30) 1398/10/24 (16:00 - 18:00) ترم اول 1398
یادگیری ماشین 9064004 3 01 1398/10/28 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398
سمینار 4064006 2 01 نامشخص ترم اول 1398
نمایش 8 نتیجه
از 1