اعضای هیات علمی

اسفندیار اسلامی

اسفندیار اسلامی

اسفندیار اسلامی (بازنشسته)   (EN Page)

استاد
شماره تماس: 31322482
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

مقالاتهمایش ها
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع نقش تاریخ دفاع
روح الله حسینی نوه فورسینگ به کمک زیرساختارهای مقدماتی دکتری --------
محمدرضا خانی کوثرخیزی مباحثی در eRM-جبرها کارشناسی ارشد --------
محسن مرادی مرغکی توپولوژی پایدار برای MV - جبرها کارشناسی ارشد 1400/11/16
ابوالفضل ابراهیم زاده پایان نامه کارشناسی ارشد --------
زهرا احمدی نژاد معرفی منطق های شرطی و بررسی کره های تشابه کارشناسی ارشد 1395/06/29
ندا ارجمندکرمانی - کارشناسی ارشد --------
ندا ارجمندکرمانی مشبکه های مدولار متعامد و خاصیت بالابرنده دکتری 1399/06/25
مهین اسماعیلی حل مسئله برنامه ریزی خطی چند هدفه فازی شهودی با استفاده از روش OS در استدلال فازی شهودی دکتری 1397/11/17
مهین اسمعیلی ترشابی - کارشناسی ارشد --------
فاطمه افسری مجموعه های فازی شهودی در پردازش تصویر و یادگیری متریک فاصله دکتری 1392/09/20
مریم افضلی عملگر های مانده در مجموعه های جزئاً مرتب متمم دار کارشناسی ارشد 1399/06/22
محمدرضا امیدی - دکتری --------
محسن امیری بیدشکی - کارشناسی ارشد --------
مریم امیرماهانی معرفی منطق های ربط کارشناسی ارشد 1394/06/17
هدی باغبانی ایده آلهای نرم استلزامی در حبرهای BCK ایده آلی نرم کارشناسی ارشد 1391/11/14
صابر بالائی نظریه ماتریس ها روی مشبکه های مانده دکتری 1397/11/17
مژگان برهمن - کارشناسی ارشد --------
منیژه پورخاتون - کارشناسی ارشد --------
نصیبا تبریزیان معرفی منطق های آزاد کارشناسی ارشد 1394/06/01
مهدیه ترک آبادی جبرهای مثلثی کارشناسی ارشد 1393/06/19
غضنفر جباری -جبرهای آزاد کارشناسی ارشد --------
نرگس حجتی کرمانی - دکتری --------
زهره حسنلی فیلتر های منظم در مشبکه مانده کارشناسی ارشد 1398/09/13
روح الله حسینی نوه مقایسه منطق های فازی شهودی تاکوتی-تیتانی و آتاناسوف کارشناسی ارشد 1395/11/25
فرهاد خاکسارحقانی دهکردی رساله دکتری --------
راضیه السادات خسروی جو پیش بینی سری های زمانی با شبکه عصبی نارکس کارشناسی ارشد 1391/04/25
فایزه دانیالی - کارشناسی ارشد --------
مجید دویرانی - کارشناسی ارشد 1390/12/03
عاطفه روحانی منطق غیر اصل موضوعی، مدلی برای استدلال هوشمند کارشناسی ارشد 1393/04/07
اعظم زرقانی بررسی سطوح یادگیری ریاضی دانشجویان دانشگاه شهید باهنر کرمان کارشناسی ارشد --------
محمد سالاربارده ایده آل های سرسخت n-لایه در MV-جبرها کارشناسی ارشد 1395/11/23
مریم سلامه زاده زواره تشخیص شماره های خودرو با شبکه های عصبی نارکس کارشناسی ارشد 1391/11/09
سجاد شاهی مریدی ساختار توپولوژی فضاهای فیلتری کارشناسی ارشد 1397/06/25
فاطمه شیخ بردسیری فیلترهای همنهشتی روی مشبکه های مانده کارشناسی ارشد 1395/11/20
افشین صالحی شاخه ها و ایده آلها در جبرهای ضعیف BCC کارشناسی ارشد 1391/06/18
سیدمحمدرضا صحافی ابرقویی - کارشناسی ارشد --------
پریسا طلوعی معرفی منطق خطی کارشناسی ارشد 1393/04/07
سعیده ظهیری - کارشناسی ارشد --------
سعیده ظهیری مباحثی در جبرهای مثلثی دکتری 1394/12/13
نرگس عزیزیان منطق فازی و منطق وابسته کارشناسی ارشد 1393/06/18
منیره عظیمی همت - کارشناسی ارشد --------
لعیا علی احمدی پور برخی الگوریتم های خوشه بندی داده های فازی مردد دکتری 1395/04/28
فرشته فروزش A-ایده آل های اول و رادیکال A-ایده آل ها درMV-مدول ها دکتری 1392/05/27
زهره قایدی کدگذاری بر مبنای مشبکه های مانده. کارشناسی ارشد 1396/11/01
فرناز قناویزی معروف منطق فازی شهودی از دیدگاه جبری دکتری 1395/01/17
حمیده کاربخش راوری مشبکه های مانده توزیع پذیر کارشناسی ارشد 1396/06/29
محمد گلشنی قریه علی - دکتری 1390/12/07
وجیهه محمدی = کارشناسی ارشد --------
سیدمجتبی میراکبری - کارشناسی ارشد 1390/11/15
آمنه موذن زاده منطق گزاره ای مشبکه ای مقدار کارشناسی ارشد 1397/06/25
سیدمهدی موسوی ارائه الگوریتمی جدید برای نگهداری خوشه در شبکه های ویژه سیار کارشناسی ارشد 1390/11/08
اردوان نجفی دولت اباد پوچ توانی و حل پذیری BCI وMTL- منطق ها (جبرها) دکتری 1397/01/29
ندا نعمتی معرفی منطق های استلزامی درجه یک کارشناسی ارشد 1394/06/17
فرشاد نهنگی مباحثی در منطق های زمانی دکتری 1395/11/19
مجتبی هاوشکی - کارشناسی ارشد --------
امین یوسفی روشی ساختاری برای مجموعه های فازی بازه ای مقدار و کاربردی از آن در لبه یابی فازی کارشناسی ارشد 1391/06/18
امید یوسفی کیا جبرهای الهام گرفته شده از منطق موجهات دکتری 1394/02/02
فاطمه زریسفی کرمانی تجزیه و تحلیل احساس برمبنای منطق فازی و الگوریتم¬ های دسته¬ بندی دکتری 1398/06/10
نام درس
 
نمایش 19 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
مبانی علوم ریاضی 2312029 4 03 هرهفته شنبه (07:30 - 09:30) | هرهفته دوشنبه (07:30 - 09:30) | هرهفته چهارشنبه (07:30 - 09:30) 1401/04/04 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1400
منطق های غیرکلاسیک 4060029 4 01 هرهفته شنبه (09:30 - 11:30) | هرهفته دوشنبه (09:30 - 11:30) 1401/04/01 (13:30 - 15:30) ترم دوم 1400
سمینار 4060200 2 01 نامشخص نامشخص ترم دوم 1400
مبانی علوم ریاضی 2312029 4 01 هرهفته شنبه (09:30 - 10:30) | هرهفته شنبه (10:30 - 11:30) | هرهفته دوشنبه (09:30 - 10:30) | هرهفته دوشنبه (10:30 - 11:30) | هرهفته چهارشنبه (10:30 - 11:30) | هرهفته چهارشنبه (09:30 - 10:30) 1400/10/29 (17:30 - 19:30) ترم اول 1400
نظریه مشبکه ها 4060173 4 01 هرهفته یک شنبه (17:30 - 19:30) | هرهفته سه شنبه (17:30 - 19:30) 1400/10/27 (13:00 - 15:00) ترم اول 1400
سمینار 4060200 2 01 نامشخص نامشخص ترم اول 1400
مبانی علوم ریاضی 2312029 4 03 هرهفته شنبه (07:30 - 09:30) | هرهفته دو شنبه (07:30 - 09:30) | هرهفته چهار شنبه (07:30 - 09:30) 1400/03/29 (17:30 - 19:30) ترم دوم 1399
منطق شهود گرایی 4060205 4 01 هرهفته شنبه (17:30 - 19:30) | هرهفته دو شنبه (17:30 - 19:30) 1400/04/06 (11:30 - 13:30) ترم دوم 1399
سمینار 4060200 2 09 نامشخص نامشخص ترم دوم 1399
مبانی علوم ریاضی 2312029 4 01 هرهفته شنبه (09:30 - 10:30) | هرهفته شنبه (10:30 - 11:30) | هرهفته دو شنبه (09:30 - 10:30) | هرهفته دو شنبه (10:30 - 11:30) | هرهفته چهار شنبه (10:30 - 11:30) | هرهفته چهار شنبه (09:30 - 10:30) 1399/10/23 (17:30 - 19:30) ترم اول 1399
مبانی ریاضیات 2312202 4 01 هرهفته شنبه (09:30 - 10:30) | هرهفته شنبه (10:30 - 11:30) | هرهفته دو شنبه (09:30 - 10:30) | هرهفته دو شنبه (10:30 - 11:30) | هرهفته چهار شنبه (10:30 - 11:30) | هرهفته چهار شنبه (09:30 - 10:30) 1399/10/23 (17:30 - 19:30) ترم اول 1399
منطق های غیرکلاسیک 4060029 4 01 هرهفته شنبه (17:30 - 19:30) | هرهفته یک شنبه (17:30 - 19:30) | هرهفته دو شنبه (17:30 - 19:30) | هرهفته سه شنبه (17:30 - 19:30) 1399/11/05 (11:30 - 13:30) ترم اول 1399
مبانی علوم ریاضی 2312029 4 03 هرهفته شنبه (07:30 - 08:30) | هرهفته شنبه (08:30 - 09:30) | هرهفته دو شنبه (07:30 - 08:30) | هرهفته دو شنبه (08:30 - 09:30) | هرهفته چهار شنبه (08:30 - 09:30) | هرهفته چهار شنبه (07:30 - 08:30) 1399/04/24 (19:30 - 21:30) ترم دوم 1398
مباحث ویژه 9060070 4 01 هرهفته شنبه (09:30 - 11:30) | هرهفته دو شنبه (09:30 - 11:30) 1399/04/15 (09:30 - 11:30) ترم دوم 1398
مبانی علوم ریاضی 2312029 4 01 | هرهفته شنبه (10:30 - 11:30) | هرهفته دو شنبه (09:30 - 10:30) | هرهفته دو شنبه (10:30 - 11:30) | هرهفته چهار شنبه (10:30 - 11:30) | هرهفته چهار شنبه (09:30 - 10:30) 1398/10/26 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
مبانی ریاضیات 2312202 4 01 | هرهفته شنبه (10:30 - 11:30) | هرهفته دو شنبه (09:30 - 10:30) | هرهفته دو شنبه (10:30 - 11:30) | هرهفته چهار شنبه (10:30 - 11:30) | هرهفته چهار شنبه (09:30 - 10:30) 1398/10/26 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
منطق شهود گرایی 4060205 4 01 1398/10/18 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
سمینار 4060200 2 03 نامشخص ترم اول 1398
مباحثی در منطق جبری 9060039 4 01 | هرهفته سه شنبه (07:30 - 09:30) 1398/10/18 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
نمایش 19 نتیجه
از 1