اعضای هیات علمی

 
اکبر نظری

اکبر نظری 

دانشیار
شماره تماس: 31323740
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
رضا نکوئی

رضا نکوئی 

استاد
شماره تماس: 31322487
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
سینا هدایت

سینا هدایت 

استادیار
شماره تماس: 31322475
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
طیبه واعظی زاده روکرد

طیبه واعظی زاده روکرد 

استادیار
شماره تماس: --------
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
محمدعلی ولی

محمدعلی ولی 

استاد
شماره تماس: --------
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
عزت ولی پور عرب

عزت ولی پور عرب 

استادیار
شماره تماس: --------
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
نمایش 51 - 56 از 56 نتیجه
از 2