قابل توجه عزیزانی که از مصاحبه دکتری جامانده اند

آخرین مهلت ثبت نام جامانده های مصاحبه داوطلبان دکتری ۱۴۰۱ دانشکده ریاضی و کامپیوتر دانشگاه شهید باهنر کرمان، یکشنبه ۲۲ خرداد ۱۴۰۱ بوده و مصاحبه در روزهای زیر به صورت حضوری برگزار می شود:

یکشنبه  ۲۹  خرداد ماه ۱۴۰۱،

ساعت ۹:۳۰ الی ۱۱:۳۰ بخش‌های ریاضی محض، آمار و علوم کامپیوتر

ساعت ۱۱:۳۰ الی ۱۳:۳۰ بخش ریاضی کاربردی

ضمنا در روز مصاحبه، مدارک و مستندات لازم را به بخش  بخش مربوطه  تحویل دهید.ش