قابل توجه داوطلبان محترم آزمون دکتری سال 1401

به اطلاع داوطلبان محترم آزمون دکتری سال ۱۴۰۱ می رساند که تاریخ مصاحبه رشته-گرایش های دانشکده ریاضی و کامپیوتر دانشگاه شهید باهنر کرمان به شرح زیر است:
رشته ریاضی (آنالیز، جبر، هندسه): ۳ و ۴ خرداد ۱۴۰۱
رشته ریاضی کاربردی: ۳ و ۴ خرداد ۱۴۰۱
رشته آمار: ۹ خرداد ۱۴۰۱
رشته علوم کامپیوتر: ۹ خرداد ۱۴۰۱
برای ثبت نام و اطلاعات بیشتر به آدرس
 phd.uk.ac.ir
مراجعه نمایید.