تمدید حذف اضطراری

دانشجویان حداکثر تا تاریخ هشتم تیرماه می توانند نسبت به حذف اضطراری حداکثر سه درس از طریق سامانه گلستان منوی ثبت نام قسمت حذف اضطراری اقدام نمایند