تجلیل و قدردانی از کارمندان بازنشسته دانشکده

طی مراسمی در تاریخ 22 اسفند 1400 از کارمندان اخیرا بازنشسته دانشکده تجلیل و قدردانی بعمل آمد

زنده یاد آقای عنایت اله شمس الدینی پور

آقای ابراهیم ملک محمدی

آقای رحیم میرزایی

خانم معصومه گلرسان زاده

خانم سهیلا باقری