برگزاری آیین نکوداشت جمعی از اساتید بازنشسته دانشکده ریاضی و کامپیوتر در روز چهارشنبه 11 خردادماه