اطلاعیه دفاع در تابستان 99

بدین وسیله به اطلاع کلیه دانشجویان تحصیلات تکمیلی می رساند که طبق مصوبه مورخ 1 مردادماه 99 شورای دانشکده ریاضی و رایانه، آخرین تاریخ تحویل پایان نامه ها و رساله ها برای دفاع در تابستان ۹۹ به شرح زیر است:
رساله دکتری: اول شهریور ۹۹،
پایان نامه کارشناسی ارشد: چهارم شهریور ۹۹.
                                                             موفق باشید
                                    حوزه معاونت اموزشی و پژوهشی دانشکده