کارمندان دانشکده ریاضی و کامپیوتر

برای تماس از خارج شهر کرمان ابتدا پیش شماره 034 را شماره گیری کنید
نام ونام خانوادگی سمت تلفن داخلی پست الکترونیکی
مهدی عبدالهی مسئول دفتر دانشکده 33221080 2440
مرتضی شمس الدینی مسئول سایت کامپیوتری دانشکده
علی آقاسی مدیر وبسایت دانشکده، بخش کامپیوتر
رحیم میرزایی مدیر امور عمومی دانشکده
عنایت اله شمس الدینی دفتر اداره عمومی دانشکده
حسین معین الدینی کارپرداز دانشکده
ابراهیم عمادالاسلامی خدمات
زهرا پورمحی آبادی خدمات
محسن کنونی خدمات
علی ابراهیمی پور خدمات