فرم ها و آیین نامه هافایل ها و فرم های اعضای هئیت علمی

فرم ها

فرم مرخصی/ماموریت اعضای هیات علمی (فایل WORD)
فرم ترفیع اعضاء هیات علمی دانشگاه (فایل WORD)


آیین نامه ها

آیین نامه استخدامی اعضای هئیت علمی (فایل PDF)
​آئین نامه جامع مدیریت دانشگاهها و موسسات آموزش عالی پژوهشی و فناوری (فایل PDF)


 

 فایل ها و فرم های دوره دکترا

فرم ها

فرم مصاحبه دکترا (فایل WORD)
فرم انتخاب استاد راهنما و موضوع رساله(فایل WORD)
فرم انتخاب استاد مشاور(فایل WORD)
فرم  تصویب طرح پژوهانه رسال(فایل WORD)
فرم امتحان جامع(فایل WORD)
فرم درخواست برگزاری سمینار2(فایل WORD)
فرم اعلام آمادگی دفاع(فایل WORD)
فرم اطلاع رسانی سمینار یا رساله(فایل WORD)
فرم ج(فایل WORD)
فرم توزیع رساله(فایل PDF)
فرم درخواست مجوز تردد دانشجویان(فایل PDF)
فرم حمایت مالی از رساله دکترا(فایل WORD)
فرم اطلاعات شخصی دانشجویان متقاضی فرصت مطالعاتی(فایل PDF)


آیین نامه ها

شرایط استفاده از پژوهانه در دوره دکترا(فایل PDF)
آیین نامه دکترا(فایل PDF)
آیین نامه استفاده از پژوهانه(فایل PDF)
آیین نامه اجرایی دوره دکترا(فایل PDF)
آیین نامه حمایت و نظارت بر پایان نامه های دکتری متقاضی حمایت مالی(فایل PDF)
روند تصویب پروپوزال های دکترا(فایل PDF)
آخرین مصوبات شوارای دانشگاه-نگارش رساله(فایل WORD)
آیین نامه تدوین و نگارش رساله(فایل PDF)
نگارش رساله(فایل WORD)
دستور العمل درخواست و ارسال پروپوزال در سیستم گلستان(فایل PDF)


 

 فایل ها و فرم های دوره کارشناسی ارشد

فرم ها

​نمونه ارائه سمینار 2 دانشجویان ارشد(فایل پاورپوینت)
فرم تعیین استاد راهنما  (فایل WORD)

فرم پیشنهاد پایان نامه (پروپوزال) (فایل WORD)

فرم اعلام آمادگی دفاع (فایل WORD)
فرم ثبت و توصیف پایان نامه (فایل WORD)
فرم اطلاع رسانی روز دفاع (فایل WORD)
فرم ج روز دفاع(فایل WORD)
فرم توزیع پایان نامه/رساله (فایل WORD)
​فرم مجوز تردد دانشجویان (فایل PDF)
فرم پرداخت هزینه پایان نامه(فایل WORD)


آیین نامه ها

آیین نامه دوره کارشناسی ارشد(فایل PDF)
گزیده ​آیین نامه دوره کارشناسی ارشد(فایل PDF)
دستور العمل اجرایی آیین نامه دوره کارشناسی ارشد(فایل PDF)
مراحل فراغت از تحصیل(فایل PDF)
آیین نامه استعداد درخشان(فایل PDF)
دستورالعمل  درخواست و ارسال پروپوزال در سیستم گلستان(فایل PDF)
آیین نامه تدوین و نگارش پایان نامه(فایل PDF)
فایل نگارش پایان نامه(فایل PDF)
آخرین مصوبات نگارش پایان نامه(فایل PDF)
 

 

 فایل ها و فرم های دوره کارشناسی

فرم ها

فرم انتخاب درس خودخوان(فایل WORD)
فرم درخواست مجوز تردد دانشجویان(فایل PDF)


آیین نامه ها

آیین نامه دوره های کاردانی، کارشناسی پیوسته و ناپیوسته ورودی های 91 به بعد(فایل PDF)
شیوه نامه اجرایی آیین نامه آموزشی دوره های کاردانی، کارشناسی پیوسته و ناپیوسته ورودی های سال 91 به بعد(فایل PDF)
آیین نامه آموزشی دوره های کاردانی، کارشناسی پیوسته و ناپیوسته ورودیهای ماقبل91(فایل PDF)
آیین نامه میهمانی و انتقال دانشجویان(فایل PDF)
آیین نامه تغییر رشته(فایل PDF)
آیین نامه استعدادهای درخشان(فایل PDF)