اداره امور عمومیمدیریت فعلی
 
   
 نام و نام خانوادگی:            رحیم میرزایی  
 رتبه علمی:                      کارشناس آموزشی  
 آخرین مدرک تحصیلی:      کارشناسی ارشد  
 مدت تصدی:                  1سال  
 تلفن:                           31322458  
 پست الکترونیکی:          mirzaei@uk.ac.ir

 


شرح وظایف
-هماهنگی کامل با مدیریت امور عمومی دانشگاه و شرکت منظم در جلسات.

-نظارت بر حضور و مرخصی کارکنان به جهت رضایت ارباب رجوع و دانشجویان.

-نظارت بر مسائل بهداشتی و تنظیف دانشکده و محوطه اطراف آن و انعکاس مشکلات به شرکتهای طرف قرارداد.

-نظارت بر امور تأسیساتی(روشنایی- سیستمهای حرارتی و برودتی- اینترنت و ...).

-تأمین اقلام مورد نیاز مصارف عمومی خصوصاً کلاس ها، آزمایشگاهها و کارگاهها.

-نظارت بر موجودی انبار و نیازها و خرید با همکاری و نظارت معاون پشتیبانی و کارپردازی.

-نظارت بر مکاتبات و گردش آن و اطمینان از حصول نتیجه.

-نظارت بر ورود و خروج وسایل نقلیه دانشکده و حسن انجام مأموریت ها و هماهنگی و همکاری با واحد نقلیه دانشگاه.

-نظارت و پشتیبانی و تدارک مراسمات، سمینارها و گردهمایی های علمی و فرهنگی و هماهنگی با سایر واحدها.

-نظارت بر اجرای کامل اتوماسیون اداری و استفاده کمتر از کاغذ در مکاتبات اداری.

-نظارت بر صرفه جویی و پرهیز از اسراف در تمام موارد خصوصاً حوزه انرژی

-انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق 


واحدهای وابسته
-دبیرخانه ، -​تالارهای کنفرانس و سمینار(تالار سینایی ، تالار دانشجو) ،-تاسیسات ،-انتظامات ، -انتشارات ، -سرایداری ، -آبدارخانه